Purentaelinten toimintahäiriöt

Rovio

Purentaelimen toimintahäiriöillä (tempomandipular disordes, TMD) tarkoitetaan purentalihas-ja leukanivelalueen muskuloskeletaalisia oireita. TMD voi olla
lihasperäinen,nivelperäinen tai usein näiden yhdistelmä. Tarkalla ja asiantuntevalla tutkimuksella voidaan erotella eri vaivat keskenään.

Tavallisimpia oireita

  • Leukaniveläänet, leukanivelen ja purentalihasten kivut, leukojen väsyneisyys ja jäykkyys, rajoittunut alaleuan liike ja liikehäiriöt.

 

Tavallisia oireita

  • Päänsärky, kasvojen kivut, korvakivut, korvien suhina, huimaus, kivut- kielessä, -ikenissä ja- hampaissa, kurkun kiristys, pala kurkussa, erilaiset äänentuotto-ongelmat esim, äänen pettäminen pitkään puhuessa, lihassäryt niskoissa ja hartioissa.

TMD on hyvin yleinen vaiva, esiintyvyys on erilaisista lähteistä riippuen. Jopa puolet väestöstä kärsii TMD oireista.

Vaiva on hyvin tuskallinen ja kivulias ja se haittaa kaikkea elämää.

Syitä TMD syntyyn

Syitä ovat muun muassa ryhdin ja lihastasapainon häiriöt, yö- tai päivä-aikaisen hampaitten yhteenpureminen, tavat miten käytämme leukaniveltä ja purentaelintä syödessä, puhuessa, purukumia jauhaessa, fyysisessä työssä, rentouden puute, ikääntyminen ja sairaudet, vammat ja kolarit

Purentaelimen toimintahäiriö voi syntyä myös, jos hampaat ohjaavat leukaa väärään asentoon tai alaleualla ei ole tukevaa asemaa yläleukaa vasten. Virheellisessä purennassa voi jokin hammaspari ottaa yhteen muita aikaisemmin, jolloin toisinaan hyvinkin suuret purentavoimat kohdistuvat vain tälle hammasparille. Puremalihakset ja leukanivelet joutuvat tekemään ylimääräistä työtä etsiessään leualle sopivaa asentoa, jolloin ne kuormittuvat ja saattavat kipeytyä. Vastaavanlainen tilanne saattaa aiheutua myös huonosti sopivista ja liian matalista hammasproteeseista, jolloin tilanne vaatii purentafysiologiaan perehtyneen hammaslääkärin hoitoa.

Hoito

Hoidan purentaelimistön toimintahäiriöistä asiakasta kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon kliinisessä tutkimisessa ryhdin, kehonhallinnalliset asiat, rinta- ja kaularangan liikkuvuuden, niskahartiaseudun lihaksiston, stressin sekä tietysti purentalihakset ja leukanivelen.

Käytän erilaisia tekniikoita/hoitomuotoja hoitaessani purentaelimistön toimintahäiriöitä esim.manipulaatiota, mobilisaatiota, lihaskalvokäsittelyä, syvähierontaa, nivelrentoutusta, kranio-sakralihoitoa ja rentoutustekniikoita.